Książki pracy obozu i drużyny / Książki finansowe obozu harcerskiego

HAL oraz HAZ Harcerska Akcja Letnia oraz Harcerska Akcja Zimowa — czyli letnie obozy i zimowe biwaki drużyny lub szczepu, jeżeli chodzi o ich organizację, to poważna sprawa. Przede wszystkim musimy pamiętać, że odpowiadamy za powierzone nam dzieci — ich zdrowie oraz życie. Jest to wystarczający powód, by wszystkie organizacyjne aspekty były dobrze dopracowane. Ponadto musimy również pamiętać o nas samych — o naszej odpowiedzialności cywilnej i prawnej. Jeżeli nie chcemy mieć żadnych kłopotów lepiej zadbać o prawną stronę HAL i HAZ. Niezbędne do tego będą książki pracy oraz książki finansowe obozu, a także książki pracy poszczególnych drużyn. Znajdziesz je oczywiście w naszej składnicy.

Zobacz także: Harcerskie książki metodyczne    |     Namioty harcerskie i wojskowe     |     Koszulki harcerskie     |
    Plecaki turystyczne     |    Kociołki węgierskie     |    Lampy kempingowe gazowe i elektryczne

Książka pracy drużyny

Książka pracy drużyny to podstawowe narzędzie drużynowego oraz jego zastępcy – przybocznego. W książce znajdują się wszystkie ważne informacje o każdym członku drużyny – od podstawowych danych personalnych, przez informacje o zainteresowaniach, o rodzinie, po aktualnie realizowane próby i sprawności, a także jego dodatkowe funkcje w drużynie. Jedynym z ważniejszych punktów jest program oraz plan pracy drużyny, który jest zawsze rozpisywany z wyprzedzeniem, a potem na bieżąco podsumowywany i ewaluowany. Znajdziesz tutaj również harmonogram spotkań hufca oraz kalendarium ważnych wydarzeń i imprez w świecie harcerskim, oraz podstawowy spis obecności na zbiorkach. Na samym końcu powinno być również miejsce na rozkazy śródroczne. Jako drużynowy możesz do książki pracy dodać cokolwiek chcesz i co pomoże ci w działalności. Pamiętaj, że książka pracy jest przede wszystkim dla ciebie, a nie dla twoich przełożonych, twórz ją tak, aby rzeczywiście ją wykorzystywać, plan pracy pisz tak, żeby podpowiadał ci w ciągu roku, co jeszcze chciałeś zrobić – korzystaj z książki cały czas, a nie tylko na początku roku i na końcu do podsumowania.

Książka pracy obozu

Harcerska Akcja Letnia (HAL) lub Harcerska Akcja Zimowa (HAZ), to bardzo intensywny czas pracy z drużyną oraz szczepem, dlatego na ten czas prowadzi się osobną książkę pracy. Książka pracy obozu jest w zasadzie bardzo podobna do śródrocznej. Musi ona być prowadzona bardzo dobrze i szczegółowo, gdyż oprócz naszych przełożonych mogą ją sprawdzić służby takiej jak sanepid lub kuratorium i często to robią. W książce pracy ponadto musi być rozpisany każdy miniony dzień – co robiliśmy rano, po południu i wieczorem, wraz z uwagami. Bardzo ważne, by w trakcie obozu prowadzić książkę pracy na bieżąco – w wirze obozowego życia taka formalność może łatwo nam umknąć, ale lepiej się trzymać tego obowiązku – dla poprawności formalnej, ale również dla siebie samego - do analizy, podsumowania i ewaluacji całego obozu – jest to świetne narzędzie samodoskonalenia siebie jako drużynowego, szczepowego, komendanta obozu lub podobozu, tak by każdy następny obóz był jeszcze lepszy.

Książka finansowa drużyny lub szczepu

Finanse to druga strona, bardziej ukryta, pracy drużynowego lub szczepowego. Książka finansowa szczepu lub drużyny pomoże nam rozplanować nasze wydatki, podsumuje wpływy statutowe i darowizny oraz pozwoli na wgląd czy nasi harcerze regularnie opłacają składki członkowskie. Znajdziesz w niej również wzory protokołów, wniosków i faktur – między innymi protokół zniszczenia, kradzieży lub wniosek o zaliczkę. Książka finansowa szczepu lub drużyny to bardzo ważny dokument – prowadź ją więc regularnie i staraj się, by była jak najbardziej czytelna – w razie jakichkolwiek niezgodności, to do niej będziesz w pierwszej kolejności sięgał.

Książka finansowa obozu

Książka finansowa obozu to dokument prowadzony przez kwatermistrza obozu. Jest on niezbędny do organizacji naszej własnej pracy, organizacji finansów – czyli w praktyce, żeby starczyło nam pieniędzy obozowych aż do ostatniego dnia. Dokument ten jest również bardzo ważny dla naszych przełożonych – komendy hufca i chorągwi. Pieniądze to delikatny temat, rozliczaj je starannie i z uwagą – żeby samemu czuć się dobrze i pewnie, ale również żeby mieć czyste sumienie przed twoimi harcerzami i ich rodzicami – pamiętaj, że zarządzasz ich pieniędzmi. W książce finansowej obozu harcerskiego znajdziesz plan finansowy oraz przede wszystkim listę wydatków rozbitych na poszczególne kategorie.