Regulaminy i instrukcje harcerskie ZHP i ZHR

Jak wszystkie organizacje, tak samo ZHP oraz ZHR mają swoje własne regulaminy i prawa, statusy oraz inne wewnętrzne regulacje. Działając w ramach harcerstwa, musimy się ich trzymać. Organizując HAL lub HAZ oczywiście obowiązuje nas również polskie prawo i regulacje dotyczące organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Harcerstwo jest to praca z dziećmi, dlatego wszelkie sprawy prawne powinny być dopięte na ostatni guzik — w grę wchodzi bezpieczeństwo dzieci — ich zdrowie i życie. W kategorii instrukcji i regulaminów znajdziemy instrukcje finansowe obozu, regulaminy stopni harcerskich lub plakaty z regulaminem mundurowym.

Zobacz także: Harcerskie książki metodyczne    |     Książki i poradniki harcerskie     |     Plakaty harcerskie     |    Apteczki harcerskie     |    Kociołki ogniskowe     |     Chusty animacyjne i edukacyjne     |    Turystyczne ładowarki solarne

Regulaminy i instrukcje harcerskie ZHP i ZHR

ZHP oraz ZHR jak wszystkie organizacje, opierają się na pewnego rodzaju zasadach. Najważniejszym ich spisem jest status ZHP lub odpowiednio ZHR – są to najwyższe akty prawne tych organizacji – ponad nimi stoi już tylko prawo państwa polskiego. Niższym aktami prawnymi, które przydają się w codziennej pracy, są odpowiednie regulaminy harcerskie oraz pomocne w ich przestrzeganiu instrukcje. W tej kategorii znajdziesz instrukcje, regulaminy harcerskie, wykazy stopni i sprawności harcerskich oraz inne przydatne w pracy drużynowego lub pozostałej kadry szczepu, lub obozu dokumenty i książki.

Regulamin mundurowy ZHP

Jednym z ważniejszych aktów prawnych w harcerstwie jest regulamin mundurowy, gdyż dotyczy on absolutnie wszystkich harcerzy i każdy na co dzień się z nim styka. I nawet gdy nie każdy harcerz oraz zuch o tym na co dzień myślą, elementy ich munduru zostały starannie skompletowane – najczęściej przez pierwszego drużynowego. Regulamin mundurowy został stworzony, by wszyscy harcerze wyglądali spójnie, daje on sporo swobody, więc poszczególne drużyny mogą się różnić kolorami chust, beretów, getrów, kolorem spodni i jeszcze kilkoma rzeczami, ale podstawowe elementy pozostają takie same – koszula mundurowa, spodnie, spódnica lub krótkie spodenki, pas itp. Co ważne regulamin mundurowy określa również jak nosić mundur – znajdziemy w nim na przykład zapis, że koszula mundurowa musi być wpuszczona w spodnie, nie może być noszona luźno na zewnątrz. Najważniejsze jest jednak, by cały ubiór harcerza był czysty i schludny i taki zapis również jest w regulaminie. W naszej składnicy regulamin mundurowy ZHP dostaniesz w wygodnej formie plakatu – można go zawiesić na przykład w harcówce, by wszystkim przypominał jak prawidłowo nosić mundur – jest w końcu wizytówką nas, naszej drużyny oraz całego harcerstwa.

Regulamin stopni harcerskich ZHP i ZHR

Stopnie harcerskie to element metody harcerskiej, czyli właściwego sposobu pracy z harcerzami, aby działalność w ZHP lub ZHR była dla nich przyjemna oraz rozwijająca i pożyteczna. Stopnie harcerskie są dostosowane do wieku, a więc i do stanu rozwoju harcerzy. Każdy poziom wiekowy ma swoje stopnie harcerskie. Dla drużynowego jest to podstawowy sposób pracy z wychowankami. Książka z regulaminem stopni harcerskich ZHP lub ZHR to nie jest więc tylko lektura dla dociekliwych, ale narzędzie niezbędne do prawoidłowej pracy z dziećmi.

Stopnie i sprawności harcerskie

Z racji, że stopni harcerskich jest zaledwie kilka w stosunku do bardzo licznych sprawności harcerskich, które w metodyce są niejako uzupełnieniem tych pierwszych, zostały one wydane wszystkie razem w książce Stopnie i sprawności harcerskie. Książka ta zawiera dokładny spis stopni i sprawności, wymagania niezbędne do ich uzyskania oraz cenne wskazówki dla harcerza i drużynowego.

Książka sprawności zuchowych ZHP

Metodyka pracy z zuchami jest nieco inna – nie ma tutaj stopni, są jedynie sprawności zuchowe. Książka sprawności zuchowe, tak samo zawiera ich spis, wymagania oraz przydatne w trakcie realizacji uwagi.

Instrukcja finansowa obozu

W tej kategorii znajdziemy również Instrukcję finansową obozu, czyli dokument przeznaczony dla komendanta obozu. Obóz harcerski to nie tylko wewnętrzna sprawa związku, wypoczynek dla dzieci jest obwarowany szeregiem paragrafów polskiego prawa spisanych w poszczególnych ustawach. Instrukcja finansowa obozu łączy w sobie wymagania ZHP lub ZHR oraz wymagania prawne wynikające ze wspomnianych ustaw.