Czym się różni ZHP od ZHR?

 

W przestrzeni publicznej możemy znaleźć wiele mitów i błędnych informacji na temat obu organizacji – jednak czym naprawdę różni się ZHP od ZHR? Obie organizacje uczą braterstwa, przyjaźni i odpowiedzialności, a to tylko niektóre cechy, które każda harcerka i harcerz posiadają! Sprawdźmy jednak co różni te organizacje harcerskie oraz która przypadnie Wam bardziej do gustu – ZHP czy ZHR?

ZHP czy ZHR co lepsze?

Po pierwsze ZHP jest organizacją większą niż ZHR - ma kilkukrotnie więcej aktywnych członków (aktualnie jest to ok. 100 tys. osób w ZHP oraz 15 tys. W ZHR). O tym ile jest harcerzy w Polsce przeczytacie na naszym innym blogu.

Drugą ważną różnicą jest organizacja drużyn. W Związku Harcerstwa Polskiego drużyny (w większości) są koedukacyjne, co oznacza, że w zbiórkach biorą udział zarówno chłopcy jak i dziewczynki. W ZHR natomiast dziewczynki należą do innych drużyn niż chłopcy.

ZHP czy ZHR – wychowanie duchowe i religijne

Trzecią różnicę stanowi podejście do religii. Choć ZHR nie jest organizacją konfesyjną (religijną) wychodzi z założenia, że u podstaw harcerstwa leży wiara w Boga i wynikające z niej konsekwencje. Wychowanie w ZHR prowadzone jest w oparciu o chrześcijański system wartości, wypływający z Dekalogu oraz Przykazania Miłości. System ten jest przyjęty jako obowiązujący w ZHR z uwagi na znaczenie chrześcijaństwa dla kształtowania i rozwoju tożsamości, instytucji, kultury i społeczeństw świata, Europy i naszego kraju, jak również z głębokiej pewności o jego prawdziwości i uniwersalności.

Czym się różni ZHP od ZHR?

Misją ZHP natomiast jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Jedną z podstaw wychowawczych jest tutaj harcerska służba – Bogu, Polsce, sobie i innym. Służba Bogu ma wynikać z wiary bądź osobistego stosunku do duchowych wartości życia – takich jak: miłość, prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność, piękno, przyjaźń, braterstwo, nadzieja. Członkowie ZHP nie muszą być katolikami by realizować program harcerski w obszarze szerzej rozumianego rozwoju duchowego. Dodatkowo podczas 42. Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego po długiej dyskusji podjęto decyzję o wprowadzeniu do Statutu ZHP alternatywnej roty przyrzeczenia harcerskiego, która nie zawiera odwołań do Boga, a wyższych wartości – taka forma jest odpowiednia dla osób, które nie są gotowe na określenie swojego wyznania, albo ciągle go poszukują. Nie oznacza to jednak, że w ZHP wychowanie religijne i duchowe nie jest realizowane - ma jednak nieco inną rolę niż w ZHR.

ZHR czy ZHP - organizacja

Czwartą istotną różnicę stanowi struktura organizacji. ZHR składa się z Organizacji Harcerek, Organizacji Harcerzy oraz kół przyjaciół harcerstwa. Posiada jednego przewodniczącego, ale dwóch naczelników (odpowiednio do każdej z organizacji). ZHR jest podzielone na 13 okręgów, a każdy z nich składa się z Chorągwi Harcerek oraz Harcerzy.

ZHP posiada jednego przewodniczącego oraz jednego naczelnika. Podzielone jest na 17 Chorągwi (odpowiednio do każdego województwa + Chorągiew Stołeczna), a te następnie dzielą się na hufce.

W ZHR członkowie mogą dołączyć do drużyn w jednej z czterech grup wiekowych:

  • zuchy i zuchenki (od 6 do 11 lat)– w gromadach zuchenek i gromadach zuchów;
  • harcerzy i harcerki (od 11 lat) – w drużynach harcerzy i drużynach harcerek;
  • wędrowników i wędrowniczki (od 15 lat) – w drużynach wędrowników i drużynach wędrowniczek;
  • harcerzy starszych i harcerki starsze (powyżej 18 lat) – w kręgach harcerstwa starszego.

W ZHP system metodyczny wygląda podobnie:

  • Zuchy (6 - 10 lat);
  • Harcerze (10 - 13 lat);
  • Harcerze Starsi (13 - 16 lat);
  • Wędrownicy (16 - 21 lat).

Po ukończeniu 21 lat harcerze mogą dołączyć do kręgów starszyzny, klubów specjalnościowych lub w dalszym ciągu obejmować funkcje instruktorskie.

Dodatkową różnicę stanowią mundury – są różne dla obu organizacji. Jak wygląda mundur ZHP, a jak ZHR przeczytasz tutaj. Jakie jeszcze różnice zauważacie pomiędzy tymi dwoma organizacjami? Daj nam znać!

Redaktor: Natalia Perlińska

Artystka Woda Góry Las! Wszystkie wzory na koszulkach, plakietkach, grafiki w naszym internecie tworzy własnie ona. Niesamowicie kreatywna i uzdolniona, a przy tym bardzo pozytywna i pomocna. Poza byciem grafikiem działa w harcerskich zespołach promocji. Co może robić grafik w wolnym czasie? Podróżuje i rysuje! Prezentuje swoje dzieła i przygody na Instagramie