Tropy zuchowe Nowy System Instrumentów Metodycznych ZHP SIM

Tropy zuchowe są odpowiednikiem zuchowych sprawności grupowych, które w ramach reformy Systemu Instrumentów Metodycznych ZHP przeprowadzonej w 2021 roku, zmieniły swój wygląd. Tropy są zdobywane przez całą gromadę, a za koordynację tego działania odpowiedzialna jest kadra drużyny. Zespołowe zdobywanie tropów polega na aktywnym udziale zucha w zabawach gromady podczas tematycznych cykli zbiórek (5-6). Tropy dają zuchom możliwość poznania otaczającego ich świata oraz wspierają kształtowanie się postawy służby i braterstwa.

Trop zuchowy Aktorzy / Aktorki - artystyczny
Do koszyka

Zobacz także: Mundury harcerskie    |    Mundury zuchowe     |     Menażki i niezbędniki     |     Nakrycia głowy     |    Chusty wielofunkcyjne     |    Plecaki kostka - różne kolory     |     Książki pracy dla drużynowych     |    Karimaty, materace i łóżka polowe    |   Sprawności zuchowe nowy SIM


Tropy zuchowe jak zdobywać?

Tropy powinny stanowić podstawę planu pracy gromady zuchowej. Wyróżniamy aż 7 ścieżek tropów: obywatelska, sportowa i turystyczna, bajkowa, kulturoznawcza, artystyczna, przyrodnicza oraz zawodowa. W trakcie trwania roku harcerskiego gromada powinna zdobyć przynajmniej jeden trop z każdej ścieżki. Realizacje tropów mają na celu wspomaganie we wszechstronnym rozwoju zuchów, a każdy z nich powinien odpowiadać przynajmniej jednemu celowi zrównoważonego rozwoju. Tropy należy wybierać z określonej listy zatwierdzonej przez Główną Kwaterę ZHP. Wyjątkiem mogą okazać się jedynie tropy dotyczące bohaterów środowiska, w którym będą zdobywane. Zdobywanie tropów nie jest uzależnione od złożenia obietnicy zucha. Każde dziecko, które wstąpiło do gromady jest uprawione do podjęcia próby zdobycia wybranych tropów.

Tropy zuchowe nowy SIM ZHP reforma system instrumentów metodycznych

Rodzaje tropów zuchowych. Jakie są tropy zuchowe?

Wyróżniamy aż 7 ścieżek tropów. Każda z nich ma wspomagać inny obszar rozwoju gromady zuchowej:

Tropy artystyczne mają dawać możliwość wyrażenia emocji. Wspomagać pracę nad małą motoryką, wyobraźnią i kreatywnością.

Tropy bajkowe są kolejnym narzędziem do wspierania rozwoju wyobraźni oraz tworzenia wspólnoty w gromadzie. Dzięki analogii do bajek, dają możliwość tłumaczenia zuchom takich pojęć jak braterstwo czy przyjaźń. 

Tropy kulturoznawcze budują otwartość na inne kultury, kształtują postawę braterstwa oraz dają możliwość poznania miejsc oraz ludzi z odległych miejsc i czasów. Wzbudzają ciekawość świata. Zuchy za pomocą tropów kulturoznawczych będą też lepiej odnajdywać się w swoim dziedzictwie kulturowym oraz różnorodności otaczającego je świata. 

Tropy obywatelskie są jednym z elementów przybliżających zuchom historię oraz kulturę kraju, w którym żyją, Polski. Dzięki nim łatwiej będą identyfikować się ze swoją Małą Ojczyzną - okolicami, w których przebywają. Tropy te budują poczucie tożsamości narodowej oraz aktywnie wspierają kształtowanie postawy służby i patriotyzmu.

Tropy przyrodnicze stawiają szczególny nacisk na budowanie empatii wobec istot żywych. Podkreślają jak ważna jest bliskość natury oraz jej wartość w życiu każdego człowieka. Wzmacniają przywiązanie do przyrody i rozwijają zamiłowanie do przebywania na łonie natury.

Tropy sportowe i turystyczne rozwijają w zuchach zamiłowanie do aktywności fizycznych. Inspirują do przebywania na świeżym powietrzu oraz w terenie. Zwracają uwagę na aspekt zdrowotny, który jest bliskoznaczny z definicją dbania o siebie.

Tropy zawodowe są ukierunkowane na wzmacnianie chęci pracy nad sobą. Pokazują pełne spektrum życia dorosłych ludzi i zawodów jakie  wykonują. Szczególną uwagę kładą na najważniejsze cechy osób chcących wykonywać dany zawód. Przygotowują do obrania własnej ścieżki zawodowej.