Sprawności harcerskie i sprawności zuchowe - ZHP i ZHR

Sprawności harcerskie i zuchowe otrzymuje się po wykonaniu odpowiedniej próby. Po jej zaliczeniu mamy prawo naszyć sprawność na nasz rękaw, by każdy mógł zobaczyć nasze osiągnięcia. Oferta naszej składnicy na bieżąco jest uzupełniana o nowo powstałe wzory — sam zobacz, jak jest ich wiele! Odznaki harcerskie oraz odznaki zuchowe naszywane na rękaw to zawsze powód do dumy!

Sprawność zuchowa indywidualna Pływak
Do koszyka

Zobacz także: Mundury harcerskie    |    Mundury zuchowe     |     Menażki i niezbędniki     |     Nakrycia głowy     |    Chusty wielofunkcyjne     |    Plecaki kostka - różne kolory     |     Książki pracy dla drużynowych     |    Karimaty, materace i łóżka polowe    |    Stopnie harcerskie ZHP

Harcerze i zuchy podczas zbiórek, biwaków czy obozów zdobywają różnego rodzaju sprawności, zależnie od swoich zainteresowań. Aby pochwalić się zdobytymi umiejętnościami, naszywają na rękawach swoich mundurów odpowiednie oznaczenia. Nasza składnica posiada wszystkie -  sprawności harcerskie podstawowe i uzupełniające, sprawności zuchowe indywidualne i grupowe. Są one haftowane cyfrowo, dzięki czemu doskonale prezentują się na mundurze. Można je naszywać lub naprasować na mundur.

Jak zdobywa się sprawności harcerskie lub zuchowe?

W harcerstwie i ruchu zuchowym sprawność to konkretna umiejętność udowodniona działaniem – taka, którą w razie potrzeby zawsze można się posłużyć. Sprawności zdobywa się trybem próby – ustalenia szeregu zadań, których wykonanie ma wyćwiczyć i potwierdzić daną umiejętność. Oznaczeniem zdobytej sprawności jest kółko (u harcerzy) lub trójkąt (u zuchów); naszywa się je w rzędach na prawym rękawie munduru harcerskiego. W niektórych środowiskach istnieje zwyczaj samodzielnego wyszywania sprawności. Jednak łatwiej jest – i często estetyczniej – kupić gotowe sprawności do naszycia lub naprasowania na rękaw. Takie kupne oznaczenia (sprawności) są dla wszystkich jednolite, co dobrze prezentuje się w drużynie czy szczepie; natomiast technika haftu komputerowego, jaką zostały wykonane, gwarantuje schludny wygląd, trwałość i wyrazistość wzoru na mundurze.

Rodzaje sprawności harcerskich i zuchowych

Sprawności harcerskie i zuchowe można zdobywać indywidualnie lub zbiorowo. Istnieje bardzo szeroki zestaw sprawności, uporządkowanych w kategorie tematyczne, na przykład w dziedzinie samarytańskiej, przyrodniczej, artystycznej, kucharskiej, finansowo-ekonomicznej, kwatermistrzowskiej, terenoznawczej, krajoznawczej, turystycznej, łącznościowej, językowej, naukowej, sportowej, społecznej i obywatelskiej, komputerowej, duchowej i religijnej, hobbystycznej. Część sprawności polega na doskonaleniu poziomu zdobytych doświadczeń harcerskich, wymagających szczególnego wyrobienia – do najbardziej popularnych i cenionych sprawności tego typu należą między innymi Trzy Pióra.

W obrębie grup tematycznych sprawności podzielone są według stopnia trudności. Istnieją więc sprawności jednogwiazdkowe (stosunkowo łatwe do zdobycia), dwugwiazdkowe (trudniejsze), trzygwiazdkowe (trudne) i mistrzowskie (wymagające umiejętności bardzo zaawansowanych). Poziom trudności oznaczany jest kolorem obwódki naszywki.

Istnieją sprawności podstawowe – do zdobycia w każdym środowisku – a także te specjalnie przystosowane do potrzeb Nieprzetartego Szlaku i drużyn specjalnościowych. Niektóre środowiska tworzą też własne, niepowtarzalne sprawności, związane z tradycją i specyfiką działalności.

Odznaki harcerskie oraz odznaki zuchowe

Sprawności naszywane na rękaw to tylko jeden z rodzajów odznak harcerskich oraz odznak zuchowych, jednak są one najbardziej rozpoznawalne. Harcerstwo wręcz jednoznacznie kojarzy się ze zdobywaniem sprawności. Prócz tego jednak w naszej składnicy harcerskiej znajdziesz inne odznaki harcerskie lub odznaki zuchowe. Ich całą gamę znajdziesz w kategorii Plakietki, guziki i odznaki.

Zobacz też: