Sprawności zuchowe ZHP - trójkątne haftowane plakietki

Sprawności zuchowe ZHP służą ujawnianiu, zdobywaniu i doskonaleniu konkretnych uzdolnień przez zuchy. Sprawności zuchowe ZHP można podzielić na indywidualne i zespołowe. Sprawności zuchowe indywidualne zuch zdobywa samodzielnie - zadania może w całości realizować na zbiórce lub na obozie, albo może przedstawić tylko ich efekty. Sprawności zuchowe grupowe realizuje cała gromada jednocześnie we wspólnej zabawie - aby zuch zdobył sprawność zuchową zespołową musi po prostu w zabawie aktywnie uczestniczyć.

Sprawność zuchowa indywidualna Pływak
Do koszyka