Tropy harcerskie ZHP - Nowy System Instrumentów Metodycznych ZHP SIM

W Systemie Instrumentów Metodycznych ZHP istnieją zarówno instrumenty indywidualne, do których należą sprawności harcerskie, oraz instrumenty wspierające pracę w grupach, czyli tropy harcerskie. Stawiają one szczególny nacisk na współpracę w ramach zastępów harcerskich.

Trop harcerski Zaradność
Do koszyka

Tropy harcerskie realizuje się pod okiem zastępowego, ale ich wybór jest działaniem oddolnym, uzależnionym od harcerzy, którzy będą przystępować do ich realizowania. To właśnie oni planują jakie tropy chcieliby w danym roku harcerskim zdobyć.  Zastępy decydują o wyborze ścieżki, celu oraz zadań. Instrument ten powinien być realizowany w trakcie zbiórek zastępów, a jego cel musi być jasny i zrozumiały dla wszystkich harcerzy.

Zobacz także:  Tropy zuchowe    |    Sprawności zuchowe     |     Sprawności harcerskie   |    Menażki harcerskie i turystyczne + niezbędniki     |    Plecaki harcerskie na obozy i biwaki     |     Akcesoria harcerskie na obóz     |    Co zabrać na obóz harcerski - wyposażenie


System Instrumentów Metodycznych SIM - tropy harcerskie ZHP

W ramach pracy zastępów każdy z harcerzy powinien zrealizować zadania potrzebne do zdobycia określonych tropów.Działanie te ma przybliżyć harcerza nie tylko do pozostałych osób działających w jego zastępie, ale też do tematów, które zostaną poruszone w ramach zadań wypełnianych w trakcie zdobywania tropów.

Realizowane tropy harcerskie powinny należeć do jednej z 7 ścieżek tematycznych
:
- braterstwo - poświęcone są rozwijaniu pozytywnej postawy wobec innych osób. Zwracają uwagę na naszą, ludzką różnorodność np. wieku, narodowości czy poglądów. Uczą akceptacji oraz współdziałania pomimo różnic.
- człowiek - tropy, które można by zamknąć w sekwencji "W zdrowym ciele, zdrowy duch". Skupiają się na ukazaniu różnych form ruchu, odpoczynku, ale też odpowiedniego jedzenia oraz higieny osobistej.
- inicjatywa - tropy te nawiązują co pomocy, której z własnej inicjatywy może udzielić każdy harcerz. Nie skupia się jedynie na najbliższym otoczeniu, chociaż to właśnie od niego rozpoczyna, ale też na dalszych krańcach świata.
- natura - są to tropy poświęcone otaczającemu nas środowisku naturalnemu. Jego ochronie, odkrywaniu tajemnic ukrytych w przyrodzie oraz jej obserwacji.
- odkrywanie - zadania ukryte w tych tropach pozwalają przeprowadzić własne doświadczenia i eksperymenty. Pozwalają na zgłębianie tajników nauki oraz techniki. Zwracają uwagę na wartość wiedzy oraz umiejętności w życiu.
- ojczyzna - zadania tych tropów skupiają się na temacie historii i bohaterów Polski. Krążą wokół polskiej muzyki, malarstwa oraz filmu i szeroko pojętej sztuki.
- zaradność - znajdują się tutaj tropy nawiązujące do przyszłej ścieżko zawodowej oraz tematu finansów. Uczą zaradności oraz stawiają na odważne działanie i ambitne wyzwania.


Czas zdobywania tropów nie powinien przekroczyć przedziału 4-6 zbiórek. Przyjęto, że realizację każdego tropu powinno zakończyć podsumowanie na forum całego zastępu.
 
Inaczej mówiąc, realizacja tropów zawiera jedynie 3 etapy:
1. Planowanie: zebranie informacji, ustalenie celów oraz podział obowiązków
2. Realizacja: wykonanie wcześniej określonych zadań, w których każdy z zainteresowanych ma swój czynny udział
3. Podsumowanie: przedstawienie osiągniętych celów i przebiegu zadań oraz prezentacja umiejętności