Nowy System Instrumentów Metodycznych (SIM) - WĘDROWNICY

 

Wędrownicy to najstarsza grupa wiekowa w ZHP. W nowym SIM mają oni łatwo korzystać z przeznaczonych dla nich narzędzi: próby harcerza, naramiennika wędrowniczego, stopni, sprawności, tropów, wyzwań oraz odznak biegłości.

Charakterystyczną dla wędrowników formą aktywności jest praca nad sobą. Elastyczność programu wraz z gotowymi propozycjami powinna pozwolić harcerkom i harcerzom złapać wiatr w żagle i pomóc we wszechstronnym rozwoju.

Próba harcerki / harcerza

Każda nowa osoba dołączająca do ZHP powinna przejść próbę harcerza. Jej cel stanowi zapoznanie kandydata z harcerstwem i podjęcie świadomej decyzji o złożeniu Przyrzeczenia Harcerskiego. Co ważne w przypadku wędrowników, próbę harcerza można połączyć ze zdobywanie naramiennika wędrowniczego.

Próba harcerza składa się z 8 niezmiennych zadań podstawowych, których realizacja jest niezbędna do pozytywnego zamknięcia. Oczywiście listę zadań można poszerzyć o elementy związane z tradycją środowiska. Wtedy jednak próba powinna mieć taki sam kształt dla wszystkich członków drużyny. Zadania podstawowe dopasowane są swoim poziomem odpowiednio do każdej metodyki.

Czas potrzebny do realizacji próby nie powinien przekroczyć 6 miesięcy. Zrealizowanie próby stanowi automatyczne dopuszczenie kandydata do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego, a to nie powinno odbyć się później niż 3 miesiące po pozytywnym zamknięciu próby.

Naramiennik wędrowniczy

Od teraz naramiennik wędrowniczy ma pełnić funkcję przynależności do odpowiedniej grupy metodycznej. Nadal więc mogą zdobywać go jedynie harcerki oraz harcerze zrzeszeni w drużynach, bądź patrolach wędrowniczych.

Warunkiem niezbędnym do zdobycia naramiennika jest pozytywne zaliczenie próby, która składa się z 3 zadań:

  • działanie w środowisku wędrowniczym
  • zapoznanie się z symboliką Wędrowniczej Watry oraz dewizą wędrowniczą
  • zapoznanie się z kodeksem wędrowniczym i na jego podstawie zrealizowania 1 zadania o charakterze wyczynu.

Próba powinna zostać ułożona indywidualnie i spełniać wszystkie wymagania. Poziom trudności zadań powinien być dopasowany do możliwości harcerki/harcerza. Próba nie powinna być realizowana dłużej niż 3 - 6 miesięcy.

Stopnie harcerskie - HO / HR

Wędrownicy powinni realizować jedynie piąty i szósty stopień harcerski:

  • HO - 16 - 19 lat;
  • HR - 18 - 21 lat;

Próba powinna stanowić cel do osiągnięcia wytyczony ideą stopnia oraz symboliką Wędrowniczej Watry.

Próba na stopień Harcerki Orlej/Harcerza Orlego powinna zawierać: min. 2 zadania oparte na idei stopnia oraz symbolice Wędrowniczej Watry wspierające holistyczny rozwój osobowości, 4 zadania podstawowe, 1 - 3 wyzwania, 1 trop związany z pojęciem służby, 1 sprawność ****/odznakę biegłości/ odznakę lub uprawnienie zewnętrzne.

Co ważne, zadań podstawowych nie modyfikujemy, a zrealizowane wcześniej zalicza się w poczet wymaganej próby. Optymalny czas trwania próby to ok. 12 - 18 miesięcy.

Zupełnie inaczej wygląda natomiast realizacja stopnia Harcerki Rzeczypospolitej / Harcerza Rzeczypospolitej. Próba powinna zawierać: 1 zadanie oparte na idei stopnia oraz symbolice Wędrowniczej Watry wspierające holistyczny rozwój osobowości, 1 zadanie mistrzowskie związane z rozwojem zawodowym (kursy, certyfikaty, uprawnienia państwowe), 1 wyzwanie oraz 1 zadanie polegające na zainicjowaniu służby. Czas realizacji próby powinien wynosić ok. 12 - 24 miesięcy.

Sprawności harcerskie ZHP - projekt systemów instrumentów metodycznych ZHP

Sprawności to kolejny z indywidualnych instrumentów metodycznych. To zdobyta i udowodniona działaniem umiejętność, którą harcerka lub harcerz potrafi się posłużyć. Wybór zdobywanej sprawności zależy wyłącznie od harcerzy. Co ważne sprawności nadal mają 4 poziomy trudności, jednak zrezygnowano ze sprawności mistrzowskich. W nowym SIM są to po prostu sprawności czterogwiazdkowe. Ich realizacja powinna odbywać się według odpowiedniego programu. Nie ma obowiązku zdobywania wszystkich sprawności z danej serii po kolei. Podobnie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby harcerz zdobywał sprawność ***, jeżeli ta jest dopasowana do jego umiejętności.

Lista sprawności harcerskich jest zamknięta, a dodanie kolejnych wymaga potwierdzenia przez GK. Zadania podstawowe na stopień HO są zbliżone do zadań niektórych sprawności. Dzięki temu jednocześnie można zdobywać stopnie i sprawności harcerskie.

Odznaki biegłości ZHP

Odznaki biegłości mają być zdobywane indywidualnie. Jest to narzędzie potwierdzające spełnienie odpowiednich umiejętności. Odznaki ZHP mogą wypełnić lukę w której nie są dostępne zewnętrzne certyfikaty. W ZHP funkcjonują już odznaki specjalnościowe - np. Ratownik ZHP, Odznaka HSZ czy HOTK, stanowiące potwierdzenia zdobycia kompetencji na konkretnym poziomie.

Tropy wędrownicze ZHP

Tropy wędrownicze mają stanowić przedsięwzięcie zastępu lub patrolu, planowanym oddolnie i koordynowanym przez szefa patrolu. Co ciekawe, tropy wędrownicze można realizować w zespołach składających się z harcerzy oraz osób spoza ZHP.

Tropy wędrownicze należy realizować w 4 krokach, zgodnie z dewizą wędrowniczą: 1 - Wyjdź w świat i popatrz, 2 - Pomyśl, 3 - Pomóż, czyli działaj, 4 - Zainspiruj innych. Realizowane tropy powinny należeć do jednej z 7 ścieżek tematycznych: natura, inicjatywa, ojczyzna, braterstwo, zaradność, odkrywanie, człowiek. W metodyce wędrowniczej szczególny nacisk powinno stawiać się na służbę w ramach realizacji tropu.

Wyzwania

Wyzwania są próbą charakteru. Ich zadaniem jest rozwinięcie mocnej strony lub zmierzenia się z trudnością. To mocno zindywidualizowany instrument metodyczny, a jego podstawę mają stanowić idee zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. W skrócie należy wybrać aspekt, nad którym chce się pracować, sformułować zadanie, które ma pomóc w rozwoju i je wykonać. Wyzwanie różni się jednak od wyczynu wędrowniczego. Ma skupić się na sferze emocji i ducha.

Sprawdźcie również nasze pozostałe blogi dotyczące nowego SIM:

Redaktor: Natalia Perlińska

Artystka Woda Góry Las! Wszystkie wzory na koszulkach, plakietkach, grafiki w naszym internecie tworzy własnie ona. Niesamowicie kreatywna i uzdolniona, a przy tym bardzo pozytywna i pomocna. Poza byciem grafikiem działa w Referacie Specjalnościowym Chorągwi Wielkopolskiej i Harcerskim Kręgu Akademickim “SKIPP”. Co może robić grafik w wolnym czasie? Rysuje! Prezentuje swoje dzieła na instagramie.