Organizacje harcerskie w Polsce

 

Mówi się, że harcerzem jest się przez całe życie i nawet odejście z jego szeregów nie czyni nas zwykłymi „śmiertelnikami” ;) Harcerstwo jednak nie jedno ma imię. W Polsce jest wiele organizacji, które w swoich szeregach skupiają instruktorów, instruktorki oraz harcerzy i harcerki. Jedne są większe, drugie mniejsze. Jedne działają lokalnie, inne są ogólnopolski, a jeszcze inne czerpią z wiedzy, która jest ogólnoświatowa. W dzisiejszym artykule przybliżymy Wam krótko jakie organizacje harcerskie występują na terenie naszego kraju.


Jakie są organizacje harcerskie działające w Polsce?

- Związek Harcerstwa Polskiego – jest to największa organizacja harcerska w Polsce. Jej początki sięgają roku 1918, kiedy została utworzona z połączenia wszystkich działających wcześniej organizacji harcerskich. W Lublinie w 1918 odbył się zjazd organizacji skautowych z terenów zaborów i to właśnie wtedy oficjalnie zawiązano Związek Harcerstwa Polskiego, który liczył wtedy 33 tysięcy członków. W skład ZHP wchodzą osoby różnego pochodzenia oraz wyznania. Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodzieży oraz wspieranie ich rozwoju i kształtowanie charakteru poprzez stawienie wyzwań. Podstawą ich działania jest prawo harcerskie.

- Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – został powołany w 1989 roku jako alternatywna organizacja harcerska, która skupiała instruktorów z całej Polski. ZHR używa tego samego hymnu, systemu odznak i symboliki co ZHP. Lilijka harcerska, która jest używana przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej została zaprojektowana przez hm. Małgorzatę Wojtkiewicz na początku działalności Związku. Ważne dla tej organizacji są wartości chrześcijańskie oraz praca nad sobą, służba oraz przygoda. Celem ZHR jest wychowanie człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć nowe wyzwania.

- Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” (Skauci Europy) – organizacja harcerska, której początki sięgają lat 70. XX wieku. Stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane w kwietniu 1990 roku. Swoją działalnością nawiązuje do skautingu katolickiego ojca Sevina, jezuity oraz historii instruktora harcerstwa przedwojennego hm. RP Stanisława Sedlaczka. Od 2009 roku posługuje się również nazwą „Skauci Europy”. Ich celem jest wychowanie oparte na pięciu celach skautingu europejskiego: rozwoju fizycznym, kształtowaniu zmysłu praktycznego, kształtowaniu charakteru, kształtowaniu odruchu służby oraz odkrywaniu Boga.

- Royal Rangers Polska – organizacja będąca częścią międzynarodowej, chrześcijańskiej organizacji skautowej Royal Rangers. Członkowie tej organizacji kierują się nie tylko Prawem i Przyrzeczeniem Royal Rangers, ale też Złotą Zasadą, którą stanowią słowa Jezusa Chrystusa: „A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy czyńcie” (Ewangelia Mateusza 7,12). Celem działalności wychowawczej Royal Rangers Polska jest rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy w duchu wartości chrześcijańskich, patriotycznych i obywatelskich.

 

Inne organizacje harcerskie w Polsce


Organizacji, które nie działają ogólnopolsko, a skupiają się na swojej misji lokalnie, jest z pewnością dużo więcej, niż tych wymienionych przeze mnie wyżej. Zaliczają się do nich m.in.

- Harcerska Organizacja Wychowawczo-Patriotyczna „Cichociemni” z siedzibą w Brzegu Dolnym

- Harcerstwo Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Krakowie

- Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju” z siedzibą w Gdyni

- Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka” im. Henryka Wieczorkiewicza z siedzibą w Gdyni

- Niezależny Związek Harcerstwa „Czerwony Mak” im. Bohaterów Monte Cassino z siedzibą w Skawinie

- Organizacja Harcerska „Rodło” im. Szarych Szeregów z siedzibą w Jarocinie

- Stowarzyszenie Harcerski Ruch Ochrony Środowiska im. Św. Franciszka z Asyżu z siedzibą w Ściborkach

- Stowarzyszenie Harcerskie z siedzibą w Warszawie

- Zrzeszenie Harcerskie „Piąta.PL” z siedzibą w Bydgoszczy

- Związek Harcerstwa Wiejskiego z siedzibą w Piławie Dolnej

Uzupełnieniem wiedzy, którą przekazuję wyżej będzie z pewnością nasz autorski Scoutbook - poradnik harcerski.

Z biegiem lat ilość organizacji harcerskich ulega zmianie. Jedne kończą swoją działalność, inne rozwijają się prężnie. Harcerstwo pełni bardzo istotną rolę w życiu wielu z nas. Uczy odpowiedzialności, stawia na doświadczanie i pozwala czerpać wiedze z praktyki oraz umiejętności bardziej doświadczonych instruktorów. Jednym słowem harcerstwo jest nam szalenie potrzebne i mam nadzieję, że powyższe zestawienie okaże się dla Was pomocne :)

Nasza składnica harcerska oferuje asortyment dla każdego harcerza - jeśli czegoś w niej brakuje, napisz do nas!

 

Redaktor: Natalia Roszak

Jeśli aktualnie nie czyta jakiejś książki, to z pewnością robi zdjęcia. Uzależniona od czarnej kawy, najlepiej w formie podwójnego espresso. W pracy uporządkowana i zorganizowana, w życiu prywatnym ceni sobie kreatywny chaos. Mieszka w Poznaniu i uważa, że to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce.