Galileos

Galileos to konsorcjum trzech firm specjalizujących się w temacie kartografii. Dzięki tak dużemy połączeniu, dziś mapy Galileos uznawane są za jedne z najlepszych na rynku. 

W ofercie firmy znajdziemy mapy dedykowane praktycznie dla wszystkich grup odbiorców. Odpowiednio więc w ofercie znajdują się tradycyjne mapy papierowe czy te tworzone na warunki specjalne - jak na przykład mapy laminowane bądź w formie map elektronicznych do systemów GPS.