fb

Regulamin karty rabatowej

REGULAMIN KARTY RABATOWEJ
SKLEPU WODA GÓRY LAS
Składnica harcerska, sklep turystyczny
(dla klientów indywidualnych)

 

1. Kartę Rabatową sklepu Woda Góry Las (dalej zwaną WGL) klient może uzyskać w następujący sposób:
- dokonał zakupów na kwotę 700zł – jednorazowo lub w okresie 6 miesięcy, udokumentowane paragonami lub fakturami zakupu
- zakupił kartę w sklepie WGL w cenie 15zł
- otrzymać za pomoc i współpracę z WGL

2. Karta WGL jest wydawana po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Karta Rabatowa posiada niepowtarzalny numer, który jest numerem klienta w systemie sprzedaży WGL.

3. Karta może być użyczana osobom trzecim, zakupy zostają zarejestrowane w systemie na konto posiadacza karty.

4. Osoba legitymująca się Kartą Rabatową otrzymuje przy zakupie towaru zniżkę 6% od cen detalicznych brutto, zniżka przysługuje od pierwszego zakupu. Rabat nie obowiązuje na produkty przecenione, promocyjne, z oferty specjalnej, przygotowywanych według specyfikacji klienta, ciężkiego sprzętu obozowego, koszule, spódnice i spodenki mundurowe ZHP.

5. Rabat, o którym mowa w punkcie 4 może ulec zwiększeniu do 10% w przypadku:
- regularnych zakupów przez okres 15 miesięcy, (minimum 5 zakupów, minimum raz na kwartał, suma zakupów z okresu 15 miesięcy nie mniejsza niż 1500zł)
- zakupów w okresie 6 miesięcy na kwotę 3000,-
- przyznania przez WGL.

6. Rabat, o którym mowa w punkcie 5 może być zwiększony jednorazowo w przypadku bardzo dużych zakupów, zakupów dokonywanych większą grupą i jest ustalany indywidualnie.

7. Rabat, o którym mowa w punkcie 5 może ulec zmniejszeniu do 6%, w przypadku braku zakupów lub, gdy wartości zakupów jest mniejszej niż 300zł przez okres 10 miesięcy.

8. Osoba legitymująca się Kartą Rabatową ma prawo do korzystania z akcji promocyjnych przygotowanych specjalnie dla posiadaczy Karty Rabatowej WGL.

9. Rabaty z różnych tytułów (promocje, przeceny, wyprzedaże, karta ZHP, karta Euro26 itp.) nie sumują się.

10. O posiadanej Karcie Rabatowej należy poinformować obsługę sklepu przed dokonaniem rejestracji na kasie fiskalnej, po wydrukowaniu paragonu fiskalnego nie ma możliwości udzielenia rabatu.

11. Na zakupy dokonywane na fakturę również przysługuje rabat, w przypadku, jeśli odbiorcą faktury będzie inna osoba/ firma, zakupy nie będą zarejestrowane w systemie na koncie właściciela karty.

12. Posiadacz Karty Rabatowej wyraża zgodę na przesyłanie drogą pocztową oraz drogą elektroniczną informacji marketingowych z WGL, w przypadku braku kontaktu tj. zwrot korespondencji kierowanej na adres pocztowy lub nieaktualny adres e-mail karta zostaje zawieszona, a po okresie 6 miesięcy od czasu zawieszenia anulowana.

13. Posiadacz Karty Rabatowej w każdym momencie może wstąpić do stowarzyszenia „Woda Góry Las” na szczególnych warunkach, o których mowa w statucie stowarzyszenia.

14. Karta Rabatowa może w każdej chwili być anulowana bez podania powodu.

15. W wyjątkowych sytuacjach (produkty niskomarżowe, błędna cena itp.) rabat może zostać zmniejszony lub nienaliczony. Decyzja o zmniejszeniu lub nienaliczeniu rabatu należy do Sprzedawcy, a Klient zostanie o tym fakcie poinformowany w momencie sprzedaży.