Nowy System Instrumentów Metodycznych - SIM - ZHP - sprawności zuchowe, sprawności harcerskie, tropy, wyzwania, stopnie

Sprawność zuchowa Złota rączka
Do koszyka

 

Reforma SIM ZHP w pigułce - nasz film na YouTube

Zapraszamy do zapoznania się z naszym filmem dotyczącym zmian, które zaszły w nowym Systemie Instrumentów Metodycznych ZHP. Nasza graficzka Natalia przygotowała dla Was materiał, w którym pokrótce objaśnia jak interpretować nowy SIM.

Zmiany w SIM - zmiany w Systemie Instrumentów Indywidualnych ZHP

Pierwszą dużą zmianą jest wprowadzenie wyzwań. Jest to nowy instrument wspierający indywidualny rozwój emocjonalny i duchowy, który jest dostosowany do poziomu rozwoju harcerzy. Wyzwania będą układane w oparciu o Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie Mają one przekonywać do pracy nad sobą i zmiany świata na lepsze.

Po drugie nadano jedną nazwę dla instrumentów zespołowych. Od teraz sprawności zespołowe, zadania zespołowe, projekty starszoharcerskie oraz znaki służb zostały nazwane tropami (wśród nich wyróżniamy: tropy zuchowe, tropy harcerskie, tropy starszoharcerskie oraz tropy wędrownicze). Tropy mają za zadanie stymulować rozwój kompetencji interpersonalnych oraz umiejętności pracy w grupie. Pomagają w budowaniu wspólnoty celu oraz wspierają działanie systemu małych grup. Oznaczeniem tropów na mundurze będą małe, haftowane romby.

Kolejną zmianą jest aktualizacja idei stopni harcerskich oraz zuchowych. Poza zadaniami podstawowymi uzależniono zdobywanie stopni od zrealizowanych sprawności, tropów oraz wyzwań. W każdej próbie mogą pojawić się również dodatkowe zadania uzupełniające. Ciekawostką jest również fakt, iż próbę na stopień będzie można otworzyć przed złożeniem Przyrzeczenia Harcerskiego, dopiero jej zamknięcie jest uzależnione od tego czy posiadamy krzyż harcerski.

Zdobycie stopnia Harcerza Orlego (HO) oraz Harcerza Rzeczypospolitej (HR) nie będzie wiązało się z nabyciem naramiennika wędrowniczego. Naramiennik stanie się atrybutem przynależności do ruchu wędrowniczego oraz działania w zespole wędrowniczym. Powstał całkiem nowy naramiennik starszoharcerski, którego celem jest przygotowanie harcerzy starszych do działania w zastępie starszoharcerskim. Warto dodać, że to narzędzie służyć ma harcerzom, a nie kadrze, która nie powinna nosić go na mundurze bez wcześniejszego zdobycia uprawnień.

Próba harcerki i harcerza nie ma stanowić  wyzwania, a przygotowywać do świadomego złożenia przyrzeczenia harcerskiego. Celem tego zapisu jest ukrócenie tradycji obowiązujących w niektórych środowiskach, gdzie zdobycie krzyża harcerskiego uznawano za realizację kolejnego stopnia.

Nowe sprawności harcerskie i zuchowe - zmiany w SIM Związku Harcerstwa Polskiego

Na pewno niejednokrotnie spotkaliście się z określeniem, że sprawności dają nam kompetencje na całe życie. To właśnie one stanowią jeden z najważniejszych elementów nowego SIM. Poświęcono im wiele uwagi oraz czasu, co skutkuje lepszym  dopasowaniem ich do rzeczywistości XXI wieku. Efektem są nie tylko nowe sprawności, ale również sprecyzowane wymagania, czyli konkretne zadania do wykonania. Od teraz zdobycie sprawności będzie uzależnione od wykonania wszystkich, konkretnie określonych zadań, zamiast konieczności ułożenia prób indywidualnych. Sprawności funkcjonują w dawno przyjętej kategoryzacji opierającej się na czterech poziomach trudności. Jednocześnie zrezygnowano też ze sprawności mistrzowskich. W nowym SIM nazwano je sprawnościami czterogwiazdkowymi. Sprawności te będą dedykowane harcerzom, którzy osiągają w danej dziedzinie rzadkie osiągnięcia.

Jedną z najbardziej popularnych wśród harcerzy sprawnością były Trzy Pióra. W obecnej formie SIM zdecydowano o nadaniu jej specjalnej, metalowej odznaki. Nie zmieniają się jednak zasady jej zdobywania - nadal będzie trzeba pomyślnie przejść trzy próby, z których każda trwa jedną dobę.

Zobacz też: