Stopnie harcerskie ZHP

Stopnie harcerskie ZHP

Harcerstwo w Polsce ze względu na okres wojenny ma militarne korzenie i w wielu aspektach mocno nawiązuje do struktur wojskowych. Z wojska zaczerpnięte są chociażby stopnie harcerskie. Na przestrzeni lat, wymagania na poszczególne stopnie oczywiście się zmieniały i dzisiaj są jak najbardziej aktualne. Dostosowane są one do współczesnego harcerstwa, do współczesnych wymagań i potrzeb dzieci. Korzenie militarne najbardziej dotyczą w tej chwili samego oznaczania stopni.

Poniżej znajdziesz informacje jaki jest generalny podział stopni harcerskich w ZHP oraz jak się je oznacza na mundurze. Jeżeli szukasz bardziej szczegółowych informacji, dotyczących chociażby wymagań na poszczególne stopnie, odsyłam cię drogi czytelniku do lektury Stopnie i sprawności harcerskie. Tam z pewnością znajdziesz wszystkie informacje.

Podział stopni harcerskich ZHP oraz ich oznaczenia

Aby przystąpić w ogóle do realizacji któregokolwiek stopnia harcerskiego, należy wcześniej wykonać próbę harcerza - po niej otrzymujemy krzyż harcerski. Dodatkowo aby przystąpić do realizacji próby na Harcerza Orlego i dalej Harcerza Rzeczypospolitej, należy wcześniej ukończyć próbę wędrowniczą i zdobyć w ten sposób pagon wędrowniczy. Jeżeli harcerz przystępuje do ZHP po 16 roku życia, próbę harcerza i wędrownika można ze sobą połączyć.

Jak oznacza się stopnie harcerskie w ZHP

Wszystkie stopnie harcerskie otrzymujemy w odpowiednim rozkazie oraz zapisujemy je w swojej własnej książeczce harcerskiej. Prócz tego oznaczamy je w specjalny sposób na krzyżu harcerskim oraz na pagonach.

Harcerze i Harcerki - 10-13 lat

Najmłodsi harcerze i harcerki (nie licząc Zuchów) pomiędzy 10 a 13 rokiem życia mogą zrealizować i zdobyć dwa stopnie harcerskie - Najpierw Ochotniczki lub Młodzika, a później Tropicielki lub Wywiadowcy. Na krzyżu harcerskim nie ma żadnych oznaczeń. Na pagonach przyczepiamy odpowiednio jedną lub dwie metalowe belki.Krzyż harcerski

Stopnie harcerskie ZHP

Harcerze Starsi / Harcerki Starsze - 13-16 lat

Starsi Harcerze i Harcerki również mogą przystąpić do realizacji dwóch stopni harcerskich. Pionierki lub Odkrywcy oraz Samarytanki lub Ćwika. Na krzyż nabijamy wtedy srebrną lub złotą lilijkę, a do pagonów przyczepiamy po jednej lub po dwie metalowe krokiewki.

Krzyż odkrywca / pionierkaKrzyż ćwik / samarytanka

Stopnie harcerskie ZHP

Wędrownicy / Wędrowniczki - 16-21 lat

Stopnie harcerskie przeznaczone dla Wędrowniczek i Wędrowników to Harcerka lub Harcerz Orli oraz Harcerka lub Harcerz Rzeczypospolitej. Aby w ogóle przystąpić do realizacji, którejkolwiek z tych sprawności, należy wcześniej zrealizować próbę wędrowniczą i zdobyć tym pagon wędrowniczy. Same stopnie oznaczamy na krzyżu Złotą lilijką i złotym okręgiem wokół niej, a w przypadku HR dodatkowo jeszcze złotym wieńcem głogowym. Na pagonie (tylko jednym, ponieważ na drugim znajduje się wędrownicza watra) przyczepiamy jedną lub dwie metalowe gwiazdki.

Krzyż Harcerka / Harcerz OrliKrzyż Harcerz Harcerka Rzeczypospolitej

Stopnie harcerskie ZHP

 

Gdzie kupić oznaczenia stopni harcerskich?

Metalowe belki, metalowe krokiewki oraz gwiazdki możesz kupić w składnicy harcerskiej Woda Góry Las. Znajdziesz tam wszystkie harcerskie akcesoria, harcerski sprzęt biwakowy i inne gadżety oraz oczywiście wszystkie pozostałe elementy harcerskiego umundurowania.

W przypadku krzyża harcerskiego możesz go oddać do grawera, by ręcznie nabił na niego złotą lilijkę, okręg lub wieniec, ale wszystkie krzyże harcerskie ze wszystkimi możliwymi oznaczeniami i dodatkowo nabitymi elementami także znajdziesz w naszej składnicy harcerskiej w kategorii krzyże harcerskie i znaczki zucha.