Książki metodyczne dla harcerzy ZHP i ZHR

Misja harcerstwa i jego cele

Misją harcerstwa jest wychowywanie młodego człowieka i wspieranie jego rozwoju na wszystkich płaszczyznach – intelektualnej, społecznej, fizycznej i duchowej. Choć w Polsce działa kilka organizacji, w tym dwie największe – ZHP i ZHR – to ich cele są bardzo zbieżne. Są one dokładnie opisane w statucie każdej z organizacji. Jeżeli jesteśmy jej członkami, warto się z nimi zapoznać, jeżeli zaś działamy jako instruktorzy wychowujący młodzież, będzie to dla nas wręcz lektura obowiązkowa.

Cele wychowawcze i program

Na celach oparty jest program, czyli treści kształcenia, jakie chcemy dzieciom przekazać – stricte to, czym się zajmują gromady i drużyny. Nie da się go wyznaczyć centralnie dla całej organizacji, jest indywidualny dla każdej drużyny. ZHP i ZHR wyznaczają jedynie kierunki programowe pomocne przy jego ustalaniu. Ważne by program był spójny i prowadził do wyznaczonych celów.

Książki programowe dla drużynowego

Jeżeli szukasz inspiracji do pracy z drużyną, z pewnością pomogą ci nasze harcerskie książki programowe. Dotykają one bardzo wielu tematów, ale wszystkie są związane z wychowywaniem. Harcerstwo jest w dużej mierze oparte na tradycji i historii naszego kraju, znajdziesz więc w naszej składnicy wiele książek do nich nawiązujących. Pamiętaj jednak, by iść z duchem czasu i dotykać wszystkich tematów – najnowsze technologie to również element dzisiejszego społeczeństwa, ich znajomość i umiejętność rozsądnego korzystania są potrzebne do szczęśliwego i wartościowego życia. Jako drużynowy koniec, końców będziesz musiał sam zdecydować o programie — zawrzesz go w swoim planie pracy drużyny — skorzystaj jednak z wiedzy zawartej w dobrych programowych książkach harcerskich.

Metoda harcerska

Metoda harcerska określa sposób, w jaki chcemy przekazać nasze założenia programowe i w jaki chcemy wychowywać dzieci. W większej mierze odnosi się do technik i sposobów realizacji naszych założeń i celów, a nie do samego programu. Nie, co robimy, ale jak to robimy. Elementy metody harcerskiej to: Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie; system pracy małych grup; uczenie w działaniu; stale doskonalony i pobudzający do rozwoju program. Dalej możemy znaleźć konkretne instrumenty służące do realizacji swoich celów jak: próba harcerki / harcerza oraz stopnie i sprawności harcerskie.

Pamiętaj, że każdy grupa metodyczna (zuchy, harcerski i harcerze, harcerki i harcerze starsi oraz wędrowniczki i wędrownicy), posiada swoją oddzielną metodykę dopasowaną do wieku. Elementy metody harcerskiej są takie same, ale będą inaczej funkcjonowały, znajdziemy w nich ponadto dodatkowe, różniące się pomiędzy sobą instrumenty metodyczne.

Harcerskie Książki metodyczne

Jak widać, w teorii metoda harcerska może być zawiła, ale w gruncie rzeczy taka nie jest. Najprościej rzecz ujmując to sposób pracy z drużyną. Warto skorzystać ze specjalistycznych książek podpowiadających co robić na zbiórkach i biwakach, jakie organizować zabawy i jak je przeprowadzać. W naszych harcerskich książkach metodycznych znajdziesz praktyczne wskazówki dotyczące pracy z drużyną.